SOFA S08

  08/11/2016
SOFA S08

Sofa S08
- Gỗ Sồi, đệm bọc PU
- Giá: 40.500.000 VNĐ

1. S08-1:
- 900 x 930 x 650
- Giá: 9.899.000 
2. S08-2:
- 1390 x 930 x 650
- Giá: 13.699.000
3. S08-3:
- 1890 x 930 x 650
- Giá: 17.899.000


 

 

Bình luận
Tin tức mới