SOFA FL-S008

  01/12/2016
Sofa S008

SOFA FL-S008:
Gỗ Sồi / Tần Bì, đệm bọc giả da

1. FL-S008-1: 
- 770 x 600 x 780 mm
- Giá: 7.899.000 VNĐ

2. FL-S008-2: 
- 1280 x 600 x 780 mm
- Giá: 13.699.000 VNĐ

Bình luận
Tin tức mới