SOFA A19

  08/11/2016
SOFA A19

SOFA A19
- Gỗ Sồi, đệm bọc giả da
- Giá: 42.900.000 VNĐ

1. A19-1:
- 940 x 950 x 830
- Giá: 10.699.000
2. A19-2:
- 1420 x 950 x 830 
- Giá: 14.899.000
3. A19-3:
- 1880 x 950 x 830
- Giá: 18.399.000

 

 

Bình luận
Tin tức mới