SOFA 680

  14/11/2016
SOFA 680

SOFA 680
- Gỗ Sồi, đệm bọc linen cao cấp, đã bao gồm gối tựa
- Giá: 58.900.000 VNĐ (chưa gồm bàn trà)

1. 680-1:
- 1210 x 760 x 640
- Giá: 13.899.000
2. 680-2:
- 1710 x 760 x 640
- Giá: 22.899.000
3. 680-3:
- 1810 x 760 x 640
- Giá:22.899.000

 

 

Bình luận
Tin tức mới